Các phần mềm xem và chỉnh sửa Camera dành cho kỹ thuật viên – không pass giải nén

1. Config tool – chỉnh Camera Dahua, Kbvision

https://dahua.vn/download-file.html?id=f16099873855ff6753956627

2. Smart PSS – Xem Camera Dahua, imou trên máy tính

https://dahua.vn/download-file.html?id=f16080885235fd97bcbf11f0

 

3. Imou PC -xem camera imou trên máy tính

https://dahua.vn/download-file.html?id=f16105098405ffe6e101edbb

 

4. KBVMS – Xem camera Kbvision trên máy tính

https://kbvisiongroup.com/software/KBiVMS-Win64_En_IS_V2.03.1.zip

5. KBWin – Xem camera KBvision trên máy tính

https://kbvisiongroup.com/software/KBWIN_v5.12.2.1812101630.zip

 

6. SADP Tool – phần mềm tinh chỉnh Camera Hikvision, Ezviz

http://drive.google.com/open?id=1TLEU7sLsdIRjuy4TzL3SlD5_G0oJYdau

7. IVMS – Xem camera Hik, EZviz trên máy tính

https://www.hikvision.com/vn/support/tools/hitools/clf9c928a015b0646d/

 

8. CMS – xem và chỉnh sửa camera port 34567

http://www.mediafire.com/file/8scunwkxwza3j1h/General_CMS_En_V3.0.9.15.T.20130523.exe/file

 

9. Seetong – phần mềm xem và chỉnh sửa camera thương thiệu Seetoong

Bản 32bit: https://drive.google.com/file/d/1C8hXQ3zHWan-4OA0VdpBu9hJyH6HWoOZ/view?usp=sharing
Bản 64bit: https://drive.google.com/file/d/1BFi4_4YTLYj930lXEQFzlF9lBpH1C3VD/view?usp=sharing

 

 

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và chỉnh sửa cho anh em kỹ thuật có thể tải và sử dụng không cần giải nén gặp pass khó khăn trong quá trình thi công sao cho tiện lợi và nhanh chóng !

Thẻ:,

Gọi Nhanh