Advandce Ip scanner – phần mềm dò ip các thiết bị trong mạng lan

Máy quét mạng đáng tin cậy và miễn phí để phân tích mạng LAN. Chương trình hiển thị tất cả các thiết bị mạng, cho phép bạn truy cập vào các thư mục chia sẻ, cung cấp khả năng điều khiển máy tính từ xa (thông qua RDP và Radmin) và thậm chí có thể tắt máy tính từ xa. Nó rất dễ sử dụng và chạy như một phiên bản di động. Nó phải là sự lựa chọn đầu tiên cho mọi quản trị viên mạng.

Thẻ:, ,

Gọi Nhanh